S

Structuur

Duidt zowel op de opbouw als op de samenstelling van een wijn in zijn geheel.