Het jaar van de wijnbouwer

Het jaar van de wijnbouwer

“In het werkboekje van de wijnbouwer…
Elke maand zal je je volledig wijden aan de druiventeelt,
De snoei, het opbinden en verwijderen van bladeren zal je verzorgen,
Ziektes als meeldauw en oïdium zal je vermijden,
De groeicyclus van de plant zal je respecteren,
De weersomstandigheden zal je in het oog houden,
Naar de vruchtzetting en rijping zal je uitkijken,
De datum van de oogst zal je bepalen.”

De Wijnschool van Bordeaux presenteert u het jaar van de wijnbouwer, van de aanplant van de wijngaard tot de oogst.

OKTOBER

De wijnmaker zet het vinificatieproces in gang. In de wijngaard is dit ook de tijd om de grond te bewerken.

Waarom is dit de ideale periode om de grond te bewerken?

Tijdens de groei hebben de wijnstokken beroep gedaan op kracht uit de aarde om hun groei te stimuleren en een goede kwaliteit druiven te produceren. Na de oogst bewerkt de wijnboer de grond om hem te voorzien van organische en minerale meststoffen om tekorten te voorkomen.

Het motto van de maand

de wijnstokken aanaarden

De ploeg neemt de aarde van tussen de rijen met wijnstokken om er de voet van de plant gedeeltelijk mee te bedekken en ze zo in de winter tegen vorst te beschermen.

Het motto voor de winter

de snoei voorbereiden

Tijdens deze periode worden de bevestigingsklemmen verwijderd en het ijzerdraad waarmee de ranken zijn opgebonden omlaag gebracht om het werk van de snoeier te vergemakkelijken.

VAN NOVEMBER TOT JANUARI

Zodra de bladeren zijn afgevallen, beginnen de wijnbouwers met snoeien. Deze periode duurt tot half maart.

Wanneer begint de snoei van de wijnstokken?

De wijnbouwers beginnen al half-november, tenzij ze de mogelijkheid hebben om dit later in een korte tijd te doen. Dit tijdrovende werk is beslissend voor het beheer van de wijngaard.

FEBRUARI

Na het snoeien worden de gesnoeide takken verwijderd door ze los te trekken. Ze kunnen op twee manieren worden opgeruimd: verbranden of versnipperen.

Versnipperen of verbranden, wat zijn de voordelen?

Door mechanisch te versnipperen kan er snel geruimd worden. Hierna worden de versnipperde wijnranken tussen de rijen verspreid en voeden ze op die manier de grond met organische materie. Wanneer er voor verbranding gekozen wordt, zorgt de geproduceerde as voor minerale elementen in de bodem.

HET MOTTO VAN DE MAAND

takken trekken

Zodra het snoeien klaar is, worden de takken losgetrokken. De trekkers verwijderen de eerder door de snoeiers gesnoeide takken van de wijnstokken.

HET MOTTO VAN DE MAAND

opbinden

Het perceel is gesnoeid, de takken zijn verwijderd, het is tijd om op te binden. Dit houdt in dat de door het weer of machines beschadigde palen vervangen worden, de gebroken ijzerdraden vernieuwd worden en opnieuw gespannen worden. Zodra dit gebeurd is, bindt de wijnbouwer de wijnstokken op aan de palen en aan de onderste ijzerdraad.

MAART

De wijnstok komt uit zijn winterslaap: het is het begin van een nieuwe groeicyclus. In deze maand houdt de wijnbouwer het opbinden bij.

Wat gebeurt er tijdens de groeicyclus die begint?

Het sap stijgt op in de ranken en sijpelt door de littekens die de snoeier heeft nagelaten. Men zegt dat de wijnstok huilt! De wijnbouwer stemt zijn werk af op het groeitempo van de wijnstok en op de weersomstandigheden.

APRIL

Tijd voor de uitbotting: de knoppen botten uit en de eerste bladeren en toekomstige ranken verschijnen. De wijnbouwer legt met een wijngaardschoffel handmatig de laatste hand aan de bewerking van de grond.

Waarom is dit een kritieke periode?

De voorjaarsvorst kan de kwaliteit van de oogst schaden door de jonge wijnranken te verbranden, zoals in april 1991.

HET WOORD VAN DE MAAND

wijngaardschoffel

Na de aanaarding van de wijnstokken en het vlak maken van de ruimte tussen de rijen blijven er nog kluiten aarde over. Deze kluiten worden mechanisch verwijderd (met de wijngaardploeg) en vervolgens handmatig met een wijngaardschoffel. Een moeilijk werk op de kleihoudende grond. Deze kan na verdamping van het regenwater immers nogal compact zijn.

HET MOTTO VAN DE MAAND

Dieven en ontscheuten

Dieven: alle ongewenste knoppen of uitlopers die de wijnstok dreigen te overbelasten (schadelijk voor de kwaliteit van de oogst) worden verwijderd. Voor het verwijderen van knoppen of uitlopers aan de basis van de wijnstok of scheuten uit de grond spreekt men van ontscheuten.

MEI

Tussen het moment van de uitbotting en de bloei selecteert de wijnbouwer de ranken die nuttig zijn voor de productie van goede kwaliteit druiven.

Waarom raakt alles in een stroomversnelling?

De ranken groeien als kool, gemiddeld 5 à 15 centimeter per dag. Ze moeten regelmatig worden opgebonden alvorens ze terug gesnoed (of ingekort) worden.

JUNI

De wijnstok komt in zijn voortplantingscyclus en bloeit van mei tot juni

Wat is de impact van de bloei voor de wijnbouwer?

Zij heeft een directe invloed op de hoeveelheid en de kwaliteit van de druiven evenals op de datum van de oogst. Het succes van deze fase hangt af van de weersomstandigheden.

HET WOORD VAN DE MAAND

Vruchtverlies

Tijdens de bevruchting kunnen koude en regen vruchtverlies (vermindering van het aantal druiven per tros) of onvolkomen ontwikkeling van de druif veroorzaken.

HET MOTTO VAN DE MAAND

bescherming van de wijnstok

In deze gevoelige periode zorgt de wijnbouwer voor de bescherming van zijn toekomstige oogst. Ongeacht de teeltwijze moet hij zijn oogst beschermen. Of dit nu gebeurt met een traditionele, biologische, biodynamische of rationele methode, het gebeurt in het kader van een milieugerichte logica en een beheerste toepassing.

JULI

De tijd van de vruchtzetting: na de bloei veranderen de bloemen in druiven. Door het warme en vochtige klimaat bestaat er in deze periode veel risico voor aantasting door diverse parasieten.

Wat zijn de tekenen voor optimale rijping?

Meer dan 3 maanden van tevoren kennen de wijnbouwers vrijwel de datum van de oogst, de optimale rijping van de druif vindt namelijk plaats 120 dagen na de bloei (deze constante geldt vooral voor de Merlot noir) en 45 dagen na de kleuring (die in augustus plaatsvindt). Op het moment van de vruchtzetting worden op de percelen aan de kant van de opgaande zon bladeren verwijderd en worden de wijnstokken die te zwaar met druiven zijn belast uitgedund (groene oogst).

AUGUSTUS

De tijd van de kleuring: de druif verandert van kleur en daarna komt de rijping. In deze fase worden de bladeren bij de trossen die nog niet gelijkmatig gerijpt zijn voor de tweedemaal verwijderd.

Hoe lang duurt de rijping?

Dit hangt af van de weersomstandigheden, die de kwaliteit van de oogst zullen beïnvloeden. Een ander verschijnsel in dit stadium: de groei van de wijnstok stopt.

HET WOORD VAN DE MAAND

verhouting

Dit is het moment waarop de ranken van kleur veranderen en van groen naar bruin overgaan.

HET MOTTO VAN DE MAAND

Begindatum van de oogst

Administratieve datum die toestemming geeft om met oogsten te beginnen. Nadat de datum officieel is bekendgemaakt, begint de oogst.

SEPTEMBER

Na de verhouting bereidt de wijnbouwer de oogst voor om rijpe en gave druiven zonder grauwe schimmel te oogsten. Het oogsten duurt 1 tot 3 weken afhankelijk van de omvang van het domein en de weersomstandigheden.

Wat is het juiste moment om te oogsten?

Dit is geen eenvoudige beslissing, want ieder wijnjaar is anders. Controles van de rijping en het proeven van de druiven volgen elkaar in snel tempo op.

ONTDEK MEER

eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX

GEBEURTENIS

De kleurrijke zomerrecepten

FOOD

50 Tinten rood in Bordeaux!

ONDERWIJS