R

Robe

Term gebruikt om de kleur van een wijn aan te duiden.