R

Rondpompen

Gebeurt aan het begin van de vergisting. Het heeft ten doel de zuurstof in te brengen die nodig is voor de goede vermeerdering van de gistcellen. De most wordt van onderaf uit de kuip gepompt en na beluchting van bovenaf er weer ingepompt. Een ander voordeel