M

Macération pelliculaire

Een voorbehandeling die eruit bestaat de druiven, voor het begin van de vergisting, in afwezigheid van lucht en bij lage temperatuur te laten weken, om de voorlopers van de aroma’s te activeren. Daarna volgt een klassieke en normale vergisting onder zuurstof met behulp van de gisten die de suiker van de druif omzetten in alcohol.