D

Droog

Kwalificeert een wijn die per liter minder dan 4 gram (onvergiste) restsuiker bevat.