B

Breuk

Een verschijnsel dat een verlies aan helderheid van de wijn veroorzaakt door hoge concentratie van een element. De breuk die de naam draagt van het veroorzakende element wijst op een verslechtering van de colloïdale staat van een wijn. Het gevolg is een neerslag die gepaard gaat met troebeling van de wijn. Bijvoorbeeld