G

Gistingsruimte

Ruimte waar de kuipen staan waar de vinificatie plaatsvindt.