O

Ontbladeren

Deze operatie, die eruit bestaat de bladeren te verwijderen die de druiventrossen bedekken, verbetert het rijpen van de druiven en vermindert het risico van bepaalde ziektes (slechte rotting). Dit handmatig of mechanisch verrichte werk is van invloed op de kwaliteit van het eindproduct op het moment van de oogst.