M

Muid (mud, okshoofd)

Afkomstig van het Latijnse modius” dat hoofdmaat betekent. Deze oude vatmaat verschilde afhankelijk van de regio’s in navolging van een koninklijk besluit van Henri IV dat bepaalt dat 1 “muid” overeenkomt met 200 pinten in Saint-Denis of 300 pinten in Parijs ofwel bijna 380 liter. Heden ten dage komt de halve “muid” die wijd verbreid is voor het transport van wijnen en sterke dranken overeen met een dik vat van 500 à 650 liter.”