K

Klaren

Bewerking die eruit bestaat een eiwithoudende stof toe te voegen aan de wijn die flocculeert met de zwevende deeltjes die de helderheid van de wijn verminderen en die deze meeneemt naar de bodem van de tank of het vat. Er wordt nog altijd eiwit gebruikt om de wijnen te klaren in de vaten van de grote domeinen van Bordeaux.