K

Kneuzen

Bewerking die eruit bestaat de druiven na het verwijderen van de steeltjes te kneuzen om te zorgen dat het sap vrij kan komen. Voordat er efficiënte machines kwamen, werd dit met de voeten gedaan.