W

Wijnstokkunde

De wetenschap die de druivenrassen, hun vorm, hun agronomische gedrag en hun herkomst bestudeert.